Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Houben < Hoeben
Huijbregts (y)
Houbolt
Hauben

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Jan Goossens, 'Hubertus in der niederländischen Familiennamengeographie', in: Vulpis Adolatio. Festschrift für Hubertus Menke zum 60. Geburtstag, Heidelberg 2001, p 281-298].
• [J. Crott, 'Familienamen in het spoor van Hubertus', in: Veldeke 66 (1991), nr 5, p 144-145].
• Gevert Houben, Vlodrop 1650 [Gootzen-2002, p 99].
• Petrus Houben, ovl. 1727 [G.M.M. Houben, Het zuidelijke Peelgebied en gegevens over de familie Houben uit Leveroy, Zwolle 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 64].
• Hendrik Houben (Bilsenoven 1757-Gilze en Rijen 1846) [J.E.P.M. de Haas, 'Kwartierstaat De Haas', in: De Mulder Molenheide 29 (2008), nr 107, p 17-22].
• Joannes Franciscus Houben (1792-1879), wonend in het huis Op de Borcht te Stevensweert (met op de schouw een afbeelding van het wapen dat nu is geregistreerd) ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 257; vgl. NP 80 (1997)].
• Gerardus Houben, herbergier, Nieuwstadt 1796, 40 j. [Cleven-2008, p 173].
• Hubin, Hubain, Hubben, Hube, Huben(s), Hubenne, Huiben, Huyben(s), Huijben(s), Huybrens, Huijpens, Huypens, Hauben, Haupens, Houb(b)en, Hoeben, Hob(b)in, Hob(b)en, Hoppe(n), Hoebink:  Patr. Vleivorm van de Germ. VN Hubrecht. 1286 Hannekin Hubin, Bg. (CG); 1308 Hubins brugghe, Vladslo; 1392 Hubins pit, Leffinge (DF); 1368 Ghisebrecht Hobben soen = Ghyzebrecht Hobbe soen, Haarlem (NHC); 1369 Hubben Hubrechs zoen, Tilburg (HB 488); 14e e. Hubert dit Hubin de la malaise, Luik (BODY); 1443 Hubrecht Jan Houben soen, Tg. (TYTGAT); 1618 Huybrecht inden Bercken boegart = 1619 Houb...; 1614 Dries Huyben = 1614 Houben = Heuben, Grote-Brogel (NOUWEN). — Lit.: A.H. HOEBEN, Vorming, varianten en verspreiding van de naam Hoeben. Gens Nostra 1984, 101-3.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: