Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoes
< Hoos < Hos
Hoose
Hoofs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• D'Hoossche, Dhoosche, Doossche, D'Hose, Doos(e), Dooze, Dose(n), Hoos, D'Hossche, Dhos(s)che, D'Hoste, Doss(ch)e, Doss(ch)é, (de) Heus(ch), D'Heus, Heusche, Heuch:  BN voor de Hoofs(ch)e, die hoofs, hoffelijk, gemanierd, beschaafd is. 1262 Walterus Hossche, Bs. (PEENE 1949); 1280 Willelmus Hoefsce, Ip. (BEELE); 1303 Lauwerse den Hovesschen, Bg. (VERKEST); 1393 H. die Hoesch (stamvader van de Luikse familie) (de) Heusch; 16e e. Arnold de Heusch, Luik (Par. 1974, 335-350; 1975, 37; 1988,470).  [WFB2]
• Hoze, de; (D')Hose, D'Hoze, Hoos, (de) Heus(e):  Mnl. hose: kous, laars. BN of BerBN. Vgl. De Coussemaker; 1366 Willelmi Hozemakers, Ktr. (DEBR. 1970). Hardehose (ibid.), Corthosa (LEYS 1959). 1268 Hankinus Hose, Ip. (BEELE); 1321 Jehans Houzes (Agr. 64); 1349 Gerardi dicti Hose, Mb. (PEENE 1949).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: