Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Honkoop
< Honcoop

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Familienaam ontleend aan plaatsnaam Hoenkoop bij Oudewater. Voorvader 16e eeuw te Oudewater > Albert Ewoutsz. Honcoop (1690-1767), chirurgijn en burgemeester Vlijmen NB, stamvader van de familie in deze genealogie [D. Honcoop, De wetenswaardigheden van de Veense nakomelingen van Aelbert Eeuwoutszn. Honcop 1690-1767, Zetten 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 4, p 109].
• Geertje Honcoop, geb. Goudriaan ca. 1711; dochter van Dirk Frederikse Honcoop, ged. Goudriaan 1685; zoon van Frederik Cornelisz Honcoop, geb. Hoenkoop ca. 1640, huw. Goudriaan 1666 [Slootweg-1997, p 23].
• Honcoop:  PlN Ho(e)nkoop in Oudewater (U).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: