Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bergen, van
< Hoksbergen < Hoksberg
Hoxbergen
Haaksbergen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De Hokseberg is een veldnaam te Elburg, nu de naam van een tuincentrum. "Door een speling van de natuur ontstond hier een haakse berg. In het dialect als 'hoakse' berg uitgesproken." In 1812 werd op basis van dit toponiem de familienaam Hoksberg(en) aangenomen [F.J. Bakker, 'De inplantinge. Boerderijnamen en veldnamen', in: Arent thoe Boecop (1994), nr 54, p 20].
• Hoksbergen:  PlN Haaksbergen: 1188 Hockesberghe (OIJ) (TW).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: