Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hofman
< Hofstra < Hofma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Naamsaanneming Grouw 1811: Eeltje Jacobs Hofstra boert op Gaatsma in Het Hofland (Reëelkohier 1795) [Hoekema-1975, p 265].
• Hofstra:  Friese afl. van Hof, van 't Hof.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: