Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hof
< Hofstede < Hofstee
Hovestad
Hofstede, ter
Hofsteede
Hofstetter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Herman Hoeffstede, te Anderen ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 73].
• Willem Jansz Hofstede, geb. 1652, ovl. Beilen 1717, predikant aldaar >>> Petrus Hofstede (Doornik 1755-Groningen 1839), vele bestuursfuncties, in 1807 landdrost van Drenthe [B. Jonker, 'Asser parentelen', in: DGJ 3 (1996), p 19].
• Jochem Jans van der Hofstede, huw. Kloetinge 1716 < Jan Jochems ter Hofstede < Jochem Jansz Hofstede < Jan Jochemse ter Hofstede [Sijnesael-1992, p 29, nr 1628].
• Gerrit Hofstede, in 1715 pachter van het erve Hofstede te Heeten (Raalte) [Wigger-1989, p 121].
• [J. Hofstee, 'Hofstede / Hofstee', in: GN 43 (1988), nr 1, p 18].
• [B.J. Hekket, in: Tubantia 13-10-1973].
• [Rentenaar-2001].
• Hofstede, (van der); Hofstee, Verhofste(de), Verhofsté, Hoffstedde:  Verspreide PlN Hofstede: stede met hoeve. Vgl. Van (der) Hofstadt. 1285 Iohannes de Hofstede, Ktr. (DEBR. 1980); 1382 Pietre van der Hofsteden, Zwg. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Hofstede, (van der); Hofstee: Verspreide PlN Hofstede `plaats met hoeve'. 1285 Iohannes de Hofstede, Kortrijk (DEBR. 1980); 1450 Herman Hoeffstede, Anderen (DR) (DM).   [WFZ]
• Zie HOFSTEDE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: