Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huisstede
Horstede
Hoes
< Hoesstee < Hoeste
Ingenhoes
Hossteenge

verklaring:
De familienaam Hoesstee, Oostnederlands dialect voor 'huisstede', is ontleend aan een plek die zo genoemd werd. Men kan verschillende van die veldnamen aantreffen. Bij graafwerk op de Hoesstee of Huisstede nabij het erf Hendrikman in Lemselo stuitte men op de restanten van een vroeg-Middeleeuwse nederzetting. Zie daar de verklaring van het toponiem.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Hoesstee', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam
dialect

specifieke componenten:

geen affix