Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoes < Hoezen
Hoos
Heus
Huis
Hoesman

verklaring:
Hoewel het woord hoes in oostelijke delen van Nederland de dialectvorm van 'huis' is, kan men uit de naamsverspreiding niet afleiden dat de familienaam met dit woord geassocieerd kan worden. Vooralsnog vermoeden wij dat Hoes een variant van (De) Heus is, welke naam verklaard wordt uit hoofs 'hoffelijk (als aan 't hof), beleefd, fatsoenlijk', een bijnaam voor iemand met hoofse manieren.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Hoes', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adjectief

specifieke componenten:

geen affix