Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoeben
< Hoebe (é) < Hoebee (ée)
Hobé

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e ee