Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hengst
Hingstman
< Hingst < Hingst, van
Abbring Hingst

verklaring:
De familienaam Hingst is een Friese en Duitse klankvariant van Hengst. Bij een uit Harlingen afkomstige familie betreft het een beroepsbijnaam voor een 'hynxtevanger', dat wil zeggen een hengstenvanger, tenzij een hengstmenger wordt bedoeld, een paardenkoopman. Een steigerende hengst siert het familiewapen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Hingst', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam metonymische beroepsnaam metafoor
andere taal

specifieke componenten:

geen affix