Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hilarius < Hilarides
Hillaert
Hilkes
Hilaire
Hilary

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Ook binnen een familie konden varianten optreden. Zo noemde de Friese dominee Nicolaas Hilkes zich Nicolaus Hilarius of Hilarii, terwijl zijn broer Johannes, de bekende taalkundige, daarentegen de naam Hilarides voerde" [Rentenaar-2003, p 94: A. Feitsma e.a., 'Johannes Hilarides en syn naamsporingen van het platte Friesk', Estrikken 37, 38, Grins/Groningen 1965-66].
• Hilarius, -io, Hi(l)laire, Hislaire:  Patr. Lat. HN.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: