Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hilarius < Hilarides
Hillaert
Hilkes
Hilaire
Hilary

kenmerken:
patroniem
Latijn & Grieks

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

us