Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brink
< Hietbrink < Hietbrink, ten
Heitbrink
Hiet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Albert Hietbrink, huw. Dochteren 1720 [GN 44 (1989), p 394].
• De familienaam Hietbrink is in 1811 ontleend aan de boerderij Hietbrink te Gorssel alwaar de familie woonachtig was. Dialectologisch-etymologische verhandeling over de naam (hiet = 'heide' + brink) [Martin H. Hietbrink, Het woord heide in de naam Hietbrink, Amsterdam 2016 --- zie onderstaande bijlage].
• Vgl. NNN: boerderijnaam Hietbrink.
• Heidbrink, Heibrin(c)k; Heitbrink, Hietbrink:  PlN Heidbrink (NS): heuvel, dorpsplein met heide.  [WFB2]
• Hietbrink: PlN Heetbrink, Heitbrink: 1480 Hietbrink bij Almelo (OIJ); 1417 ten Hiedbrinke in Bergh (G) (HEKKET).. Ook PlN Heidbrink (NS).   [WFZ]

bijlage:
Martin H. Hietbrink: Het woord heide in de naam Hietbrink.

afkortingen en bibliografische notaties: