Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heus, de
Hoes
< Heus < Hus
Heusch
Heuser

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Herman Heusz, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 150].
• [De Vaan-2017, p 343].
• D'Hoossche, Dhoosche, Doossche, D'Hose, Doos(e), Dooze, Dose(n), Hoos, D'Hossche, Dhos(s)che, D'Hoste, Doss(ch)e, Doss(ch)é, (de) Heus(ch), D'Heus, Heusche, Heuch:  BN voor de Hoofs(ch)e, die hoofs, hoffelijk, gemanierd, beschaafd is. 1262 Walterus Hossche, Bs. (PEENE 1949); 1280 Willelmus Hoefsce, Ip. (BEELE); 1303 Lauwerse den Hovesschen, Bg. (VERKEST); 1393 H. die Hoesch (stamvader van de Luikse familie) (de) Heusch; 16e e. Arnold de Heusch, Luik (Par. 1974, 335-350; 1975, 37; 1988,470).  [WFB2]
• Hoze, de; (D')Hose, D'Hoze, Hoos, (de) Heus(e):  Mnl. hose: kous, laars. BN of BerBN. Vgl. De Coussemaker; 1366 Willelmi Hozemakers, Ktr. (DEBR. 1970). Hardehose (ibid.), Corthosa (LEYS 1959). 1268 Hankinus Hose, Ip. (BEELE); 1321 Jehans Houzes (Agr. 64); 1349 Gerardi dicti Hose, Mb. (PEENE 1949).  [WFB2]
• Huis, Huijs, Huys, Huyz, Heus, Suys, Suijs:  Patr. Huis < Huus < Huuchs, gen. van Huge, Hugo. 1377 Troije Huucs, Ip. (BEELE); 1382 Olivier Huuchs; 1382 Jan Huuchs = 1398 Jehan Hughes = 1398 Jan Huus, Machelen (DEBR. 1970); 1401 Hughe Suus kinde, Bg. (SIOEN); 1422 Neesen Sheugs = 1424 Nees Seughs, Ktr. (DEBR. 1958); 1434 Anthonis Shuughs = Shuus, Wervik. — P. HUYS, Huys is de naam. Aangename kennismaking. Vier eeuwen familiegeschiedenis 1600-2000, 2001.  [WFB2]
• Huys(s)e, Huyssen(s), Huijsse, Huijssen(s), Husse(n), Huis, Huijs, Huys, Hus(e), Uys, Us(e), Heus, Heuse(n), Heuss, Heusse(n), Heuze(n), Hous(en), Houze, Housse(n), Hoes(s)en, Hoezen:  Patr. Germ. VN Huso (Fm.). 1398 Willem Husin, Zwg. (DEBR. 1970); 1416 Jan Uzin = 1418 Jan Huuzin, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Huis.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: