Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heus, de
Hoes
< Heus < Hus
Heusch
Heuser

kenmerken:
adjectief

specifieke componenten:

geen affix