Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heuker < Heukers
Höcker
Heuker of Hoek
Hukker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hoker, de; D'Hoker(s), Dhoker(s), Dokers, D'hoe(c)kers, D'Hoekers, D'Hockers, Heuker, de Neu(c)ker:  BerN Mnl. hoeker: venter, kleinhandelaar. D. Höker. De Neuker < Den (h)euker. 1392 Peter de Huekere, Aw. (ANP); 1405 Peter de Huekere, Aw. (V.GORP 1949); 1505 Merten de Hoeker, Aarts. (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: