Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Eskes
Hes
< Heskes < Heskens
Heuskes
Hiskes
Henskes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heske(s), Heskin:  Metr. Ndd. Heseke, dim. van VN Hedwig. 1293 Joh. Heseke, Stralsund (NN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: