Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Herrie

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henri, -ie, -is(t), -iss(e), -y, -ij, Dhenry, Herry, Herrie, Arrie, Harri(e), Hary, Enrij(s), Hanrij(s), Amri, Hamri, Amrij, Amry, Anry(s), Anrijs, Anris, Arijs(e), Ari(i)s, Arys(e), Areys, Rijs, Rys, Ris:  Patr. Henri < Germ. VN Hendrik. 1281 Diederic Aenri = Theodericus Anri, Avelgem (HAES.); 1340 Symon Henri (MORLET); 1379 Willem Anry, Waarmaarde; 1462 Jan Anrys, Elzegem (Par. 1981, 409-445); 1400 Jan Herry, Tv. (BERDEN).  [WFB2]
• Her(r)y, Herrie, Hérie, Herie:  Patr. 1. Rom. vorm van Germ. VN hari-rîk "leger-machtig": Herricus (MORLET I). 13e e. Herric (GN). 1385 Petri Herri, Tg. (TYTGAT); 1503 Hery van Nudorp = 1514 Heric van Nudorp, Vreren (IOT). — 2. Zie Henri. — 3. Zie Herrier, waarvan Her(r)y de LU W. vorm kan zijn.  [WFB2]
• Herrie(r), Herie, Her(r)y:  Patr. Rom. vorm van Germ. VN die tweemaal uit hari "leger" bestaat. Harierus, Herierus (MORLET I).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: