Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hermans
< Herman < Hermann
Hermanides
Hermanussen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Een genealogie gaat terug tot Jacobus Herman, huw. Overslag 1774 [vgl. Med. CBG 44 (1990), nr 1, p 10].
• Herman(s), Hermam, Hermann(s), Herrman(n), -manns, Hemmans, Hermand, -ant, -ent, -an(n)e, -ange, Harman(t), -and, -ent, -ans, Hermanus(sen), Heerman, He(e)reman(s), Herreman(s), -mann, -mand, Hairemans, Haremans, Heir(e)man(s), Heyrman(s), Heij(e)rman(s), Heyermans, Erman(s), -mand, Hirman(n):  Patr. 1. Germ. VN hari-man "leger-man": Heremanuus (Dip.). 1164 Hermannus (GN); 1131 Hermando abbati = 1136 Hermanni abbatis, Dk. (SMT I); 1321 Daniaus Herman, Ktr. (DEBR. 1971); 1440 Jan Heermans, Tv. (BERDEN). — 2. Een Antwerpse familie Hermans stamt evenwel van Hartmann uit Keulen. 15e e. N. Hartmann (vader van) 1470 Johann Hartmann, Keulen = Jan Hermans, Aw. (en van) 1475-1514 Herman Hartmann alias Hermans, Keulen-Aw. (vader van) 1502-79 Jan Hermans, Aw. (Midd. 1982, 333-353, 441-455).  [WFB2]
• Herman, Hermann, Hermans(sen), Herreman, Heirman, Heijerman, Hermens, Harreman, Herms(en): Patr. Germ. VN hari-man `leger-man': Heremannus, Hermannus (Dip., GN). 1321 Daniaus Herman, Kortrijk (DEBR. 1971); 1589 Jan Hermansen, Lapscheure WV ­ Zeeland (VS 1965, 223).   [WFZ]
• Zie HERMAN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: