Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Henskens
Heskes
< Henskes < Henske

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s