Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hensen
Jenniskens
< Henskens < Hensgens
Hinskens
Henskes
Olde Hensken
Heskens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Godfried Henschenius is in 1601 te Venray geboren als zoon van Henrick Henskens [Gerard Lucassen, 'Het geboortehuis van Godfried Henschenius', in: Jaarboekje Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving 14 (1995), p 1-17].
• [De Vaan-2012, p 12].
• Henske(n)s, Hensgen(s), Hinskens:  Patr. 1. Dim. van de Germ. VN Hendrik. Hens < Heins < Heimezo, een -so-vleivorm (GN). 1245 Heile Hensekine (DEBR. 1980). — 2. Dim. van Hens, Hans < Johannes. 1385 Johannes dictus Henskens, Tg. (TYTGAT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: