Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hansen
< Hensen < Henzen
Henssen
Hensens
Hens
Henson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [R. Hensen & K. Hense, Een genealogisch overzicht van de familie Hensen - Hense - Heinsen 1600-1900, Rotterdam/Breda 1996].
• In 1852 krijgt de 10-jarige Flora Renetta bij haar manumissie de achternaam Hensen; is zij in dienst geweest bij Harmanus Hensen, die in 1843 vanuit Amsterdam in Suriname arriveerde - een andere verklaring voor aanneming van deze naam dient zich niet aan. Bij vrijlating in 1863 neemt ook haar moeder Marianne de achternaam Hensen aan. Flora is de moeder van Eduard Hensen en Reinier (Rennie) Hensen [Ger Steinbusch, 'Naamloos op Curaçao, Hensen in Suriname', in: Wi Rutu 20 (2020), nr 2, p 20-28].
• Hanne, Han(n), Hannes(se), Hanesse, Hannise, Han(n)us, Hanus(s)e, Anus, Han(n)euse, Aneuse, Hanause, Han(n)uise, Hanusz, Hennes, Hennus, Henusse, Hans, Hanse(n), Hance, Hans(s)enne, Hensenne, Ansenne(s), Hans(s)en(s), Hensen(s), Ans(s)ens, Ansen, Hanze(n), Hens(e), Hen(n)issen, Hen(n)euse, Hens(s)en, Henze, Henzen(ne), Hins(en), Hinssen(s):  Patr. Korte vormen en allerlei var. en afl. van Han(s), Hannes, Johannes. 1268 Hanne Cnape; 1375 Jan Hannenzone, Ip. (BEELE); 1423 Hantz van Nuwenborch = 1425 Jan van Nuwenborch; 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx, Ht. (ROEL. 1951,14); 1478 Johannes Hansen; 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN); 1369 Jehan Haneuse, Dk. (TdT); 1415 Jehan Hanouse, 1438 Jehan Hansse, Dk. (TTT).  [WFB2]
• Heinsen, Hense(n), Hensema: Patr. Heinse is een -so-afl. van de VN Heinrich, Hendrik. 1270 Hence = Heinse = Henricus Vöge, Stralsund (DN). 1346 Heinric Pieter Heins sone = 1340 Pieter Heinrix sone, Boekhoute (GYSS. 1999); 1472 Matheeus Wouter Heins, Aardenburg (VAN VOOREN 26).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=hensen&s=Suchen