Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hansen
< Hensen < Henzen
Henssen
Hensens
Hens
Henson

verklaring:
Patroniem op basis van de voornamen Johannes of Hendricus, uit de roepnamen Hens/Hans of He(i)n(s), met -en-verbuiging of met -sen < sone (zoon van Hens/Hans of van Hein(s)).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Hensen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en sen