Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heemels
Hemel
< Hemels < Hamels
Hemelinckx

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hemels:  Huisnaam. Vgl. Van den Hemel. 1398 Jan de Hemel, Emelgem (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: