Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hemelrijk < Vanhemelrijk
Himmelreich
Hemel
Hemerijck

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder: Geeraerd van Hemelrike, koopt leen te Opwijk 1390. "Hemelrijck is een vrij verspreide plaatsnaam in geheel het Vlaamse gewest. Meest bekend zijn H. te Essen (Antwerpen) en Everbeek, Nazaret, Paulatem en Steendorp (Oost-Vlaanderen). Het hier besproken geslacht ontleent zijn naam aan een hof te Hemelrijck of Hemmerik te Opwijk, waarin thans het cultuurcentrum van de gemeente is gevestigd." Gaat in op de toponymische verklaringen [L. Lindemans, 'Oude Brabantse geslachten: Van Hemelrijck', in: Eigen Schoon en De Brabander 78 (1995), p 69-88].
• [Claes-1983, p 143].
• Pln. Hemmerik [Langendonck van-1979, p 189].
• [Gessler-1950, p 16].
• Heijman Hemelrijk (Groenlo 1819-Coevorden 1886) [Talmoed Touro Almelo 1845, p 25].
• Vgl. NNN: toponiemen Hemelrijk.
• Hemelrike, -rijk, -ry(c)k, van Hemelrij(c)k, -ry(c)k, -reyck, -rayck, -rycx, van Emelryck:  1. PlN, vaak huisnaam. 1340 Willelmus dictus van Himelrike, Diest (F.C.); 1361 Willems van Emelrike, Gent (GSB); 1380 Willem Hemelrike, Diest (CLAES 1983); 1396 Jan van Hemelrike, Wieze (DE B.). — 2. Reïnterpretatie van Hemeryck(x) of Van Emmerick.  [WFB2]
• Hemeryck(x), -rijck(x), -rijk, -ryk, -rycke, -ri(c)k, Heemeryck, -rijck, Hemelrijk, -ry(c)k, -rike, Hemmeryck(x), -rijck(x), -rijkx, -rykx, -rich, Emmeryckx, -ri(ck)x, -rich(ts), -rig, Em(m)rich, Hemelinckx, -ings, Emelinckx, Hemmerlin(g), Emmerlinck, -ling:  Patr. Germ. VN met als tweede lid -rîk "machtig". Het eerste element is onzeker; misschien ermin- "groot" of amal- "strijd" of haim- "heem": Haimirichus, Aimericus (MORLET I), Heimericus, Hemericus (Dip., GN). Zie ook Amelryckx. De uitgang -ick kon als -ing-suffix worden gereïnterpreteerd. Hemelinckx kan var. zijn van Hamelinckx. 1267 Thomas Hemeric, 1326 Heilezoete Hemerijcs, Ip. (BEELE, zie ook Hemery); 1496 Johannes Hemmelinc, Tg. (TYTGAT); 1544 Severijn Emmericx, Neer NL-Aw. (AP).  [WFB2]
• Zie HEMELRIKE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: