Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hemels
< Hemelinckx

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hemeryck(x), -rijck(x), -rijk, -ryk, -rycke, -ri(c)k, Heemeryck, -rijck, Hemelrijk, -ry(c)k, -rike, Hemmeryck(x), -rijck(x), -rijkx, -rykx, -rich, Emmeryckx, -ri(ck)x, -rich(ts), -rig, Em(m)rich, Hemelinckx, -ings, Emelinckx, Hemmerlin(g), Emmerlinck, -ling:  Patr. Germ. VN met als tweede lid -rîk "machtig". Het eerste element is onzeker; misschien ermin- "groot" of amal- "strijd" of haim- "heem": Haimirichus, Aimericus (MORLET I), Heimericus, Hemericus (Dip., GN). Zie ook Amelryckx. De uitgang -ick kon als -ing-suffix worden gereïnterpreteerd. Hemelinckx kan var. zijn van Hamelinckx. 1267 Thomas Hemeric, 1326 Heilezoete Hemerijcs, Ip. (BEELE, zie ook Hemery); 1496 Johannes Hemmelinc, Tg. (TYTGAT); 1544 Severijn Emmericx, Neer NL-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: