Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Hekwolter of Hekhuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Hekwolter of Hekhuis is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: