Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heijnen (y)
< Heinen < Heins
Heinink
Hijnen
Heine

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en