Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heineke
Henneken
Heinkens
< Heineken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heinkens, Heineken, Heinck(i)ens, Hainque, Heintjes, Heintje(ns), Heintges, Heyntje(n)s, Heijntjens, Hintje(n)s, Hindsches, Hentiens, Hentjens, Hentgen, Hentgès:  Patr. Dim. van VN Hendrik. 1379 Heinkin Derin, Ip. (BEELE); 1481 Jan Hentgen, Genk (VDZ).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: