Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Heertje

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heerkens, Her(c)kens, Herquin, Herkes, Heertje, Hierckens, Hiergens, Irgens:  1. Dim. van Heer. Vgl. D. Herrlein. 1393 Rogeer Heerkin, Ktr. (DEBR. 1970); 1565 Ph. Heerken, Lv. (MUL IV). — 2. Zie ook Erken(s).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: