Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heeren
< Heeringa < Heringa
Heering
Heerema

verklaring:
De familienaam Heeringa is ontleend aan een van de huizen in Friesland die He(e)ringa zijn genoemd. De middeleeuwse huisnaam (van een boerderij, een zathe of een state) heeft zijn naam te danken aan de bewoners: ene Heere of Hero en zijn familie en gevolg.
Daarnaast is deze familienaam anno 1811 bij de toenmalige registratie van naamsaannemingen mogelijk aangenomen door personen met de voornaam Heere of het patroniem Heeres.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Heeringa', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

inga