Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Hazeloop

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hazeloop:  Ndd. FN Ha(a)seloop, Haslop. BN voor iemand die snel holt. Ook naam van een volksdans. 1676 Hendrik Christoffel Haasloop, Bremen-A'dam (PDB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: