Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Husmann
Hausmanns
< Hausmann < Hausman
Haussmann

kenmerken:
beroepsnaam adresnaam
andere taal

specifieke componenten:

man geen affix