Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hassan
< Hassen < Hassen, Ben
Hassenmahomed

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hass, Has, Hasse(n):  Patr. Germ. VN Hasso, vleivorm bij een hath-naam zoals Hadebert. 1271 Hasso Blide, Hb. (NN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: