Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haringsma
Heeringa
< Haringa < Horinga
Haarsma

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

inga