Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hardt, 't
Haardt
Hart
< Hardt < Herdt
Hard

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Harde, de; Hard(t), Hart(e), Art(e), d'Harte, 't Hart, Herte, de Herde, D'Herde, Derde(n), Herd(en), Herd(é):  1. BN Mnl. hart, hert: hard, sterk, wreed, gevoelloos, hardnekkig. 1410 Loenis de Harde, Ktr. (DEBR. 1958); 1410 Claes die Harde, Lille (MNT 389). — 2. De vormen met d kunnen teruggaan op Mnl. harde, herde: herder; zie Herder.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: