Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Harbers < Herbers
Harberink
Harberts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hinderik Harbers te Harreveld, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 218].
• [D.J. Bais-Hillen, Genealogieënboek, (Den Helder?) 1992].
• Gerardus Johannes Harbers, geb. 1756 te Eibergen; zoon van Jan Derck Herberts [J.J.M. Olminkhoff, 'Kettinghuwelijken in Eibergse families', in: Old Ni-js 5 (1990), nr 14, p 12].
• Herbrecht, Herrebrecht, Harbrecht, Herberigs, -ich, Herbrik, Hebb(e)recht(s), Herbert(s), -er(t)z, Heribert, Hé-, Hebert(z), Hebers, Harbert, Harbers:  Patr. Germ. VN hari-berht "leger-schitterend": Herebertus, Heribertus (Dip., GN). 1261 Herbrecht van Hubertingen, L (LIND.); 1321 Hierbiert, Ktr. (DEBR. 1971); 1276 Clais Herbrech; 1276 Pieres Herbert; 1373 Jane Herbrechts, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: