Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Janssen
< Hanssen < Hansen
Hanssens
Hannessen
Hansma
Henssen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dyrick Hanssen, Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554. Jan Derick Hanssen soen, 1620. Derick Hanssen ende Jan Hanssen Dericks soen, 1618. Jan Hanss Janssen. Jan Hanssen erve. Peter Jan Hanssen soen [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 34, 35, 36, 40, 41].
• Hanne, Han(n), Hannes(se), Hanesse, Hannise, Han(n)us, Hanus(s)e, Anus, Han(n)euse, Aneuse, Hanause, Han(n)uise, Hanusz, Hennes, Hennus, Henusse, Hans, Hanse(n), Hance, Hans(s)enne, Hensenne, Ansenne(s), Hans(s)en(s), Hensen(s), Ans(s)ens, Ansen, Hanze(n), Hens(e), Hen(n)issen, Hen(n)euse, Hens(s)en, Henze, Henzen(ne), Hins(en), Hinssen(s):  Patr. Korte vormen en allerlei var. en afl. van Han(s), Hannes, Johannes. 1268 Hanne Cnape; 1375 Jan Hannenzone, Ip. (BEELE); 1423 Hantz van Nuwenborch = 1425 Jan van Nuwenborch; 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx, Ht. (ROEL. 1951,14); 1478 Johannes Hansen; 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN); 1369 Jehan Haneuse, Dk. (TdT); 1415 Jehan Hanouse, 1438 Jehan Hansse, Dk. (TTT).  [WFB2]
• Hanse(n), Hanssen(s), Hanzen: Patr. Zoon van Johannes, Hans. 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx; 1478 Johannes Hansen, Hasselt (WF); 1653 Jacop Jansz alias Jaen Hansz van Volendam (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: