Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hansen
< Hansma < Hans
Hannema
Johannesma
Hensema

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ma