Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hansen
Wilhelm
< Hansen Wilhelm

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Hansen Wilhelm is Hansen de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 18.3.1930, nr. 41. Zie ook: De Nederlandsche Leeuw 1930.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: