Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hanssen
< Hansen < Hanse
Hensen
Johansen
Hanzen
Hanson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Hansen-1985, p 393].
• [G. Søndergaard, 'Computer data bank of Danish names', in: Names. Journal of the American Name Society 38 (1990), nr 1-2, p 26].
• De familienaam Hansen is met 255892 naamdragers op 1 januari 2001 de derde naam op de lijst van meest voorkomende namen in Denemarken [Navne Top-20 Danmark 2001].
• Hansen is de meest voorkomende familienaam in Noorwegen [RIOn 4 (1998), nr 1, p 291].
• Thiman Hanssen, Zutphen 1604 = Timan Hanssen, 1614 = Timan Hansen, 1616 = Timen Alberti, zoon van Albert Hanssen, zoon van Johan Hansen [Galema-2000, deel 1, p 42].
• [J. Schilder, 'De familie Hansen', in: Vereniging Oud Volendam (1998), nr 29, p 12].
• Jacob Jansz alias Jaep Hansz van Volendam, 1653 [D. Brinkkemper, 'De opkomst van Volendam als vissersplaats 1462-1700', in: Premiefoto Vereniging Oud Volendam (1998), nr 29, p 34].
• Christiaan Hansen, geb. Bornholm Denemarken ca. 1722 (1724?), huw. Amsterdam 1755; zoon misschien van Hans Anderson [Harmen Snel, 'Het bewogen leven van Christiaan Hansen, konstabel bij de VOC', in: GN 72 (2017), nr 2, p 104-114].
• Hanne, Han(n), Hannes(se), Hanesse, Hannise, Han(n)us, Hanus(s)e, Anus, Han(n)euse, Aneuse, Hanause, Han(n)uise, Hanusz, Hennes, Hennus, Henusse, Hans, Hanse(n), Hance, Hans(s)enne, Hensenne, Ansenne(s), Hans(s)en(s), Hensen(s), Ans(s)ens, Ansen, Hanze(n), Hens(e), Hen(n)issen, Hen(n)euse, Hens(s)en, Henze, Henzen(ne), Hins(en), Hinssen(s):  Patr. Korte vormen en allerlei var. en afl. van Han(s), Hannes, Johannes. 1268 Hanne Cnape; 1375 Jan Hannenzone, Ip. (BEELE); 1423 Hantz van Nuwenborch = 1425 Jan van Nuwenborch; 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx, Ht. (ROEL. 1951,14); 1478 Johannes Hansen; 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN); 1369 Jehan Haneuse, Dk. (TdT); 1415 Jehan Hanouse, 1438 Jehan Hansse, Dk. (TTT).  [WFB2]
• Hanse(n), Hanssen(s), Hanzen: Patr. Zoon van Johannes, Hans. 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx; 1478 Johannes Hansen, Hasselt (WF); 1653 Jacop Jansz alias Jaen Hansz van Volendam (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=HaNSEN&s=Suchen