Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hanssen
< Hansen < Hanse
Hensen
Johansen
Hanzen
Hanson

kenmerken:
patroniem
andere taal Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en