Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hanssen
< Hannessen < Hannisse
Hanneszen
Hannes
Hennissen
Johannessen

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen