Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
Hanenberg
< Hanenburg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De familie was eigenaar van het huis Hanenburg, nu Berlikumermarkt 19, te Leeuwarden en zal zijn naam hieraan ontleend hebben: Gerryt Hendricksz, 'gesworen gemeensman' te Leeuwarden o.a. 1598, bouwmeester 1599-1603, schepen Leeuwarden 1606-07; vader van Hendrick Gerrytsz Hanenburgh, burgemeester Leeuwarden 1613, eigenaar huis Hanenburg in 1607; vader van Jelle Hendricks Hanenburg, ged. Leeuwarden 1610, enz. Het huis Hanenburg te Tietjerk dat eveneens in eigendom van de familie was is naar de familie genoemd [P. Nieuwland, 'Huis ten Bosch', in: Genealogysk Jierboekje (1996), p 141].
• Rinze Alberts Hanenburg, huw. Driesum 1805 [Freeke Sijtsma, 'Kwartierstaat van Freeke Sijtsma', in: De Sneuper 21 (2007), nr 1 / 81, p 19].
• Hanenburg: De familie was eigenaar van het huis Hanenburg, nu Berlikumermarkt 19 in Leeuwarden (FL). 1598, 1606 Gerryt Hendricksz (vader van) 1607 Hendrick Gerrytsz Hanenburgh, eigenaar van het huis Hanenburg in Leeuwarden (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: