Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hamers < Hamer
Haemers
Hamels
Hamersma
Hammers

verklaring:
De familienaam Hamers bevat een genitief -s uit Hamerszoon of Hamersdochter (de zoon/dochter van iemand met de naam Hamer). We denken bij deze naam meteen aan het gereedschap hamer, een ijzeren of houten blok aan een steel waarmee men goed slaan kan. In deze zin is de achternaam als beroepsbijnaam van toepassing op een ambachtsman of smid aan wie het gebruik van de hamer wel is toevertrouwd. Daarnaast werden hamers afgebeeld in gevelstenen en op uithangborden ter naamgeving van het betreffende pand; de hamer wordt immers ook symbolische waarde toegekend. Vervolgens kunnen bewoners hiernaar genoemd zijn en dan is sprake van een adresnaam. Vooral in Limburg waar Hamers het meest voorkomt wordt de genitief in dit opzicht gebruikt waar men er elders eerder 'van de(n) Hamer' van zou maken.
Ten slotte moet er toch ook rekening mee worden gehouden dat de genitief een specifieke eigenschap van patroniemen is. Hamers zou een patroniem kunnen zijn van de voornaam Hamer. Hamer kan als oude Germaanse voornaam (Hamar) eenvoudigweg teruggaan op de betekenis 'hamer' (denk daarbij ook aan de dondergod Thor die met zijn krijgshamer zwaaide) of het kan een verkorte vorm van Hadumar zijn: hadu = 'strijd', mar = 'beroemd'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Hamers', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
metonymische beroepsnaam adresnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s