Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hamel
Hamers
< Hamels < Amels
Hameleers
Hemels

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hamel(s), Hamelle, Haemel(s), Haamel:  1. BN naar de hamel: gesneden ram. Vgl. De Ram, Schaep, D. Hammel. 1182 Hein de Hamel, Gent; 1240 Balduinus Hamel, Zwijnaarde (SCHMID). — 2. PlN Hamel; zie Van Hamel.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: