Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Hagmolen of ten Have

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Hagmolen of ten Have is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: