Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hagen
< Hage < Verhage
Haage
Haagsma
Hager
Hage, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Betreffende land te Muiden: Jan Gerardsz, burger van Muiden, 1563; opgevolgd door Lang Jansz Hage te Muiden bij dode van Jan Gerardsz, zijn vader, 1603; Nikolaas Jansz Hage, burger van Muiden, 1605; opgevolgd door Timan Hage te Muiden voor Jacob Nikolaasz te Muiden, zijn neef, bij dode van Nikolaas Jansz, diens vader, 1623; opgevolgd door Cornelis Jansz Hage, burgemeester van Muiden, voor Jan Hage te Muiden, zijn neef, bij dode van Jacob, diens broer, 1629, enz. [Leenk. Heren van Egmond (1983), p 496].
• Susanna Hage, geb. Poortvliet, huw. 1690; dochter van Isaak Hage. "De boerderij Klinkenoord, in 1826 nog steeds in het bezit van een Hage, lag dichter bij Stavenisse dan Sint Maartensdijk." Voetnoot: "Voorzover bekend woont er ook nu nog een Hage" [Romeijn-1993, p 122]
• [G.L. Wanrooy, Parenteel Hage-Was, Bilthoven 1982].
• [J.G. Hage, De parenteel Hage-Laven, Voorburg 1986].
• [M.A. Hage, Onze familie: Hage-Geluk-Kloote-Berrevoets, Domburg 1989].
• Haag, Hag(h)e, Hague, Haech:  1. Korte vorm voor Van der Hage. 1395 Andries Haghe, Ooigem (DEBR. 1970). — 2. Zie ook Hagen(s).  [WFB2]
• Hage, Hagen(s): 1. Patr. Germ. VN Haga `haag': Haco, Hagil? (MORLET I). 1298 Lai Haghen, 1294 Stas Haghe, Kales (GYSS. 1963); 1563 Lang Jansz Hage, Muiden (DM). ­ 2. Metr. Bakervorm van de VN Hadewijch. 1510 Hadwigis dicta vulgariter Haga, Geertruidenberg (MNT 271). ­ 3.Evtl. verkort uit van der Hage(n).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: