Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Haasen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Haas, (de); (de) Haes, Haas(s), de(n) Haese, de(n) Haeze, Denaes, Denage, de Haze, de Hase, de Haasse, Dehaese, D'Haes(e), D(h)aese, D(h)aeze, D'Hase, D'Haze, Hase, Ha(a)ze, Haase(n), Haese(n), Ha(a)zen, Hasen:  BN. 1. BN naar de eigenschappen van de haas: vreesachtigheid, lafheid, snelheid. 1220 Willelmus Hase, Kanegem (DEBR. 1980); 1326 Mathijs de Hase, Ktr. (DEBR. 1971). Het Ndl. geslacht Haazen stamt van: 1459 Brien die Haze, Eindhoven (M. HAAZEN, Het geslacht "Die Haze" uit Eindhoven, Kortrijk, 1982). — 2. Naar de huisnaam. 1439 Jacobus in den Haes de domo sua den Hase, Lv. (DE MAN 1950,82); 1779 Simon Prickart genaempt den Haes wonend in het Haesken, Ht. (GESSLER 14).  [WFB2]
• Haesen, Haazen, Ha(a)sen, Ha(e)zen, Hazes, Heesen:  1.: Patr. < Hasin, vleivorm van Germ. VN Haso "grijs, bleek". — 2. Verbogen vorm van de Haese. Zie De Haas.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: