Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haarsma < Harsma
Haringa
Heersma
Haersma Buma, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Oeds Arents Haersma, ovl. Bergum 1615; zoon van Arent Oedtses & Houck Meyertsdr (Haersma); dochter van Meyert Hardsma te Oostermeer; auteur verkiest de verklaring patroniem < Hart ipv. Hartsma ivm. buurschap de Harste onder (het nabij gelegen) Suameer [R. van der Ley, 'Haersma fan Eastemar', in: Genealogysk Jierboekje (1985), p 58].
• [A. de Vries, 'Skaeinammen fan foar 1811', in: Fryske nammen 3 (1981), p 160].
• Haarsma: Patr. Friese afl. van de Germ. VN Haro.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: